Färre brott personuppklaras - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
30 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Skydd & Säkerhet - Säkerhet
2017-03-30 | 14:09
Skydd & Säkerhet logotype

Färre brott personuppklaras

Antalet brott som personuppklarades under 2016 var 10 procent färre än under året innan.

Under 2016 personuppklarades 194 000 handlagda brott, en minskning med 21 300 brott eller motsvarande 10 procent jämfört med 2015. Det framkommer när Brottsförebyggande rådet, Brå, idag publicerar den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott för fjolåret.

Antalet anmälda brott ligger kvar på ungefär samma nivå som året innan, en notering av 6 800 fler anmälda brott ger en siffra på 1,51 miljoner brott som året innan. De brott som ökade mest i antal anmälningar under 2016 var bedrägeribrott och brott mot person. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott.

1,49 miljoner brott handlades, vilket var en minskning med 22 000 brott eller 1 procent jämfört med 2015. 48 procent av dem ledde till utedning medan 52 procent skrevs av direkt. Det innebär 1 procentenhet färre brott som ledde till utredning, och 1 procent fler som direktavskrevs.

Av samtliga handlagda brott personuppklarades 13 procent, vilket var 1 procentenhet lägre än 2015. Av de utredda brotten personuppklarades 29 procent, det vill säga lagfördes, vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med året innan.

År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige. Det var 6 fall färre än föregående år, då 112 fall kunde konstateras.

I närmare en tredjedel, 28 procent, av de konstaterade fallen av dödligt våld 2016 användes skjutvapen, vilket är en lägre andel än 2015 då motsvarande siffra var 29 procent.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013