Skog hjälper mot utmattningssyndrom - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
23 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Dina mediciner
2014-09-29 | 12:52
skog410

Skog hjälper mot utmattningssyndrom

Att vistas i skog och mark ökar välbefinnandet hos den som lider av utmattningssyndrom eller långvarig stress. Det visar en aktuell avhandling vid Umeå universitet. Sänkt puls och blodtryck, ökat mentalt välbefinnande och förbättrad förmåga till uppmärksamhet är några av de goda effekterna av skogsvistelse som avhandling pekar på.

– Det vi kan visa är att skogsbesök ökar det mentala välbefinnandet och förbättrar förmågan till uppmärksamhet, samtidigt som puls och blodtryck sjunker. Självvald ensamhet, tillsammans med skogens kravlöshet och känslan av frihet är viktiga element som bidrar till välbefinnandet, säger Elisabet Sonntag-Öström vid Umeå universitet som är författare till avhandlingen.

I studien fick hälften av patienterna med diagnostiserat utmattningssyndrom vistas extra i skog och mark under tre månaders tid, så kallad skogsrehabilitering, medan andra halvan av deltagarna i studien, kontrollgruppen, inte fick någon särskild behandling.Den så kallade skogsrehabiliteringen innebar vistelse i skog och mark två gånger per vecka, fyra timmar åt gången. Avhandlingen visar att vistelser i skogen lindrar besvär och ökar välmående hos patienter som lider av utmattningssyndrom eller långvarig stress. Skogsbesöken ökade det mentala välbefinnandet, förbättrade förmågan till uppmärksamhet och sänkte puls och blodtryck. Läs mer på dinamediciner.se

Läs mer om: Träning mot ångest och depression.

Läs även: Promenad lika bra som medicin.

 

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013