Ebola – så smittar det - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
23 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Dina mediciner
2014-10-02 | 11:42
ebola

Ebola – så smittar det

Västvärlden har fått sitt första bekräftade fall av Ebola. En man som blev smittad i Liberia åkte sedan till Texas, USA, och vårdas nu isolerad på sjukhus. Detta har aktualiserat frågan om hur den fruktade sjukdomen smittar. I princip kan det räcka med ett handslag, säger läkaren Sanjay Gupta till CNN.

– Sjukdomen sprids via kroppsvätskor och vi har alla småsår i huden, så det finns en möjlighet att en del av viruset kan överföras på det sättet.

Ebola är inte en luftburen sjukdom, som till exempel influensa och tbc, utan smittan sprids från människa till människa genom kontakt med kroppsvätskor. Kontakt med kroppsvätskor som blod, svett, saliv, avföring, urin och kräkningar från en smittad person innebär att man själv kan smittas.

Inkubationstiden, alltså den tid det tar från att man smittas till dess att symptom uppkommer, är mellan 2-21 dagar. Den drabbade får influensaliknande symptom som hög feber, muskelsmärtor och huvudvärk. I takt med att den smittade insjuknar ökar smittorisken allt mer och den kvarstår även efter att en drabbad avlidit.

Organisationen Läkare Utan Gränser uppger att dom även tror att viruset kan överleva några dagar utanför en organism om man inte iakttag god hygien. I dagarna blev det känt att amerikanska utrikesdepartementet har lagt en beställning på 160 000 skyddsdräkter som skyddar mot ebola.

Risken för att ebola ska få ordentligt fäste i Europa och USA bedöms ändå som liten.

– Alla vårdinstanser som tar emot patienter med den här historien kommer att vara på sin vakt. Jag tror att vi väldigt snabbt kommer att kunna få en diagnos och se till att den patienten blir isolerad och får rätt vård så att det inte sker någon spridning i det svenska samhället, säger Thomas Tolfvenstam, infektionsläkare vid Folkhälsomyndigheten, till TT.

Virologer förutspår redan nu var nästa stora utbrott av sjukdomen kommer att ske. Läs mer på dinamediciner.se

Foto: P K Lee/läkare utan gränser

Läs även: Nu utvecklas vaccin mot ebola

                  Symptom på ebola

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013