Bra 2016 för SJ - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
24 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Trafikforum - Persontrafik & Kollektivtrafik
2017-02-16 | 11:04
Trafikforum logotype

Bra 2016 för SJ

Den positiva resandeutvecklingen de senaste åren fortsatte även det fjärde kvartalet 2016. SJ presenterar i dag ett mycket starkt resultat för helåret 2016 på 837 miljoner kronor (625). Nettoomsättningen uppgick till 9 336 miljoner kronor (9 052). Stor efterfrågan på resor med SJ:s tåg tillsammans med lägre kostnadsbas och ökade intäkter har bidragit till bolagets starka resultat.

 

Långsiktiga satsningar och hårt arbete med förbättrade kunderbjudanden de senaste åren har bidragit till fortsatt stor efterfrågan på tågresor, enligt den statsägda tågoperatörens egen analys. Under 2016 har SJ haft en fortsatt positiv resandeutveckling. Under fjärde kvartalet ökade resandet med fem procent. Två procent fler privat- och affärsresenärer valde att resa med SJ:s tåg under helåret, jämfört med 2015. Med nya arbetssätt och högt fokus på produktivitetsförbättringar har SJ även framgångsrikt minskat koncernens kostnadsbas med en miljard kronor.

 

Det gör att SJ nu har de bästa förutsättningarna att fortsätta utveckla bra erbjudanden till resenärerna med attraktiva priser. SJ:s finansiella styrka gör att bolaget nu rustar för framtidens resande genom att göra tågsatsningar i miljardklassen.

 

Under den kommande femårsperioden planerar SJ att investera cirka nio miljarder kronor i nya och moderniserade tåg. SJ har fattat ett inriktningsbeslut om att förbereda upphandlingen av ett 30-tal nya snabbtåg för fjärrtrafik, utöver tidigare kommunicerad ombyggnad av samtliga X 2000-tåg samt en viktig upprustning av nattågen. Med miljardsatsningarna kan SJ möta morgondagens behov av bekväma och effektiva tågresor.

 

– Med ett starkt resultat i ryggen och vår finansiella styrka kan vi öka investeringstakten för att erbjuda våra resenärer fler moderna tåg som innebär högre komfort i resandet, samtidigt som det ger oss bättre förutsättningar att möta framtidens ökande behov av tågresor, säger SJ:s vd Crister Fritzson. Han fortsätter:

 

– Vår förmåga att möta nya behov i samhället, förändrade resmönster och beteenden hos våra kunder är en styrka vi har i SJ. Vi fortsätter utveckla våra erbjudanden för att möta förväntningarna hos nuvarande och kommande resenärer, så att tågresan blir det självklara valet för såväl den dagliga resan som den långväga.

 

FAKTA/SJ:s resultat

Kvartalsperiod oktober-december 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 2 533 miljoner kronor (2 352)
• Rörelseresultatet uppgick till 335 miljoner kronor (100)
• Kvartalets resultat uppgick till 255 miljoner kronor (72)

Helåret 2016
• Nettoomsättningen uppgick till 9 336 miljoner kronor (9 052)
• Rörelseresultatet ökade med 212 miljoner kronor och uppgick till 837 miljoner kronor (625)
• Årets resultat uppgick till 650 miljoner kronor (471)
• Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,0 ggr (0,19)
• Avkastning på operativt kapital uppgick till 20,0 procent (13,2)
• Sjukfrånvaron uppgick till 6,6 procent (6,5)
• Nöjd kundindex, NKI, uppgick till 70 (66)
• Punktligheten för SJ AB:s fjärrtåg uppgick till 83 procent (82)
• Punktlighet för SJ AB:s regionaltåg uppgick till 90 procent (89)

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013