Allt fler bältar sig i bussen - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
27 maj 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Trafikforum - Persontrafik & Kollektivtrafik
2017-02-13 | 11:31
Trafikforum logotype

Allt fler bältar sig i bussen

Det har varit trögt med bältesanvändningen i svenska region- och expressbussar, trots att det är lag på att använda bälte i de bussar som har dem: Alla som ertappas vid en eventuell poliskontroll på bussen får betala 1500 kronor. Visst, sådana kontroller är sällsynta, men genomförs varje månad runt om i Sverige. Lagen trädde i kraft 1 januari 1999 och anvisar att bältet i bussen ska användas under hela färden – Om bussen är utrustad med säkerhetsbälten. Alla Swebus bussar är utrustade med bälten vilket alla expressbussar måste vara i dag.

 

Men nu visar en färsk undersökning som Swebus gjort att så många som 83 procent av alla som reser med expressbussbolaget använder bussbältet. Och trenden är positiv. Motsvarande siffra förra året var 78 procent och året innan dess 66 procent. Det är dock fortfarande betydligt vanligare att använda bältet i bilen än i bussen. Det visar Swebus årliga undersökning om resenärers användning av bältet på expressbussen.

 

För tredje året i rad har expressbussbolaget kartlagt bältesvanorna bland resenärerna genom en enkätundersökning. Undersökningen görs i syfte att uppmärksamma bältesanvändningen som en viktig säkerhetsfråga och på sikt öka användningen av säkerhetsbälte ombord.

 

Årets undersökning visar att bältesanvändningen på expressbussen utvecklas positivt. 83 procent svarar att de alltid använder bältet. Förra året var motsvarande siffra 78 procent och 66 procent år 2015. Enbart 4 procent svarar att de aldrig använder bältet på bussen medan 13 procent uppger att de använder bältet ibland. Resultatet kan jämföras med att 97 procent alltid använder bältet i bilen.

 

– Vi är nöjda med att bältesanvändningen ökar, men vårt mål är att det ska bli lika självklart att knäppa på sig bältet i bussen som det är i bilen. Att bältesanvändningen ökar tror vi beror på att vi som bussbolag aktivt arbetar med att påminna resenärerna. Vi har dekaler och lysande skyltar med uppmaningar att sätta på sig bältet ombord och våra förare informerar i högtalarna, säger Patrik Wadenhed, trafikchef på Swebus.

 

Undersökningen visar att under samma period som bältesanvändningen har ökat, så är det också fler resenärer som uppfattar förarens information om bältena ombord. Totalt svarar 93 procent att de hört föraren informera om att det finns bälten ombord och att det är lag på att använda dem. Det kan jämföras med 89 procent förra året och 84 procent år 2015.

 

– Jag påminner alla resenärer om bältet, antingen via mikrofonen till alla eller till var och en när de kliver på. Och jag hör direkt att alla börjar spänna fast sig efter jag avslutat min korta presentation. På så vis drar de som tar på sig bältet med sig andra att göra samma sak, det är bra, säger Jonathan Karlsson, förare hos Swebus sedan 17 år.

 

Bältesanvändningen är något högre bland kvinnor än bland män. Slarvet med att spänna fast sig minskar med ökande ålder. Det vanligaste orsaken till att man inte sätter på sig bältet är att det är bekvämare att sitta utan bältet. Andra vanliga orsaker är att man glömmer bort och av gammal vana låter bli.

 

Så här svarar bussbältes-slarvarna på frågan om varför de inte använder bälte på expressbussen:
Bekvämare att sitta utan säkerhetsbälte: 47 procent
Glömmer bort det: 37 procent
Tar bara av det för att gå på toaletten: 27 procent
Av gammal vana låter jag bli: 19 procent
Jag vill enkelt kunna röra på mig på bussen: 14 procent
Känns inte viktigt: 9 procent
Annat: 8 procent
Visste inte om att det fanns säkerhetsbälte: 3 procent

I fritextsvaren kan man även utläsa att många känner sig tryggare i bussen än i bilen tack vare att man sitter i stora fordon med erfarna förare. En känsla av osårbarhet gör det enklare att strunta i bältet. Och att resa med buss är det säkraste sättet att resa på vägarna enligt statistik från Trafikanalys. Med säkerhetsbältet på blir det ännu säkrare. Därför startade Swebus kampanjen “Kom ihåg bältet ombord” 10 februari.

 

FAKTA/Om bussbältesundersökningen
Totalt svarade 1778 resenärer i åldrarna 16–79 år på enkäten. Undersökningen genomfördes som en webbenkät bland Swebus resenärer ombord på bussarna och via e-postutskick från och med den 22 december 2016 till och med den 27 januari 2017.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013