45 procents resultatförbättring för DHL - Mentor Newsroom
finns!
Mentor Communications Group logotype
29 april 2017
Mentor Newsroom lototype
23 redaktioner – Sveriges mest initierade näringslivsbevakning.
Transport Logistik Idag - Transport, Logistik & Materialhantering
2017-03-13 | 20:40
Transport Logistik Idag logotype

45 procents resultatförbättring för DHL

Det framgår av koncernens årsrapport som nu har publicerats.
De tre sista månaderna 2016 var ett urstarkt kvartal för Deutsche Post DHL då man redovisade ett resultat före avskrivningar och skatt (EBIT) på motsvarande cirka 11,2 miljarder kronor (1,11 miljarder euro).
Deutsche Post DHL:s division Post – eCommerce – Parcel (PeP) ökade sitt EBIT-resultat, från motsvarande cirka 11,2 miljarder kronor (1,1 miljarder euro) 2015 till motsvarande cirka 14,2 miljarder kronor (1,4 miljarder euro) 2016. Även divisionens rörelseresultat förbättrades – från motsvarande cirka 17,2 miljarder kronor (1,7 miljarder euro) 2015 till motsvarande cirka 24,3 miljarder kronor (2,4 miljarder euro) 2016.
Även om Deutsche Post DHL koncernen ökade sitt EBIT-resultat 2016 så minskade den tyskbaserade post- och logistikgiganten sin omsättning. Koncernen redovisade en omsättning för 2016 på motsvarande cirka 580 miljarder kronor (57,3 miljarder euro), vilket är en minskning med 3,2 procent jämfört med föregående år.
Den minskade omsättningen beror enligt Deutsche Post DHL främst på justeringar för negativa valutaeffekter, lägre bränsletillägg till följd av fallande oljepriser, samt andra faktorer. Om hänsyn tas till dessa faktorer så ökade omsättningen enligt Deutsche Post DHL med 2,8 procent jämfört med föregående år.
Omsättningen i Post – eCommerce – Parcel (PeP)-divisionen uppgick 2016 till motsvarande cirka 170 miljarder kronor (16,8 miljarder euro), vilket är en ökning med 4,1 procent jämfört med 2015.
Enligt Deutsche Post DHL beror den ökade omsättningen i PeP-divisionen främst på prishöjningar av porton och ökade e-handelsvolymer. Motsvarande cirka 71,8 miljarder kronor (7,1 miljarder euro) av PeP-divisionens omsättning för 2016 avser e-handelsvolymer, något som växte starkt med 11,2 procent 2016 jämfört med föregående år.
Under 2016 ökade Deutsche Post DHL sina paket- och e-handelsaktiviteter till marknader som Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Frankrike, Ungern, Slovenien, Estland, Lettland och Litauen. Utanför Europa ökade koncernen sina aktiviteter inom detta område i USA, Mexiko, Indien och Thailand.
Deutsche Post DHL:s postdivision redovisar en omsättning för 2016 på motsvarande cirka 98,2 miljarder kronor (9,74 miljarder euro), vilket är en minskning jämfört med 2015 då divisionens omsättning uppgick till motsvarande cirka 98,6 miljarder kronor (9,78 miljarder euro). Trots minskade brevvolymer blev det en blygsam omsättningsminskning. Skälet till detta är att tyska posten höjde brevportot i början av 2016.
Deutsche Post DHL:s PeP-division redovisade ett EBIT-resultat för 2016 på motsvarande cirka 14,2 miljarder kronor (1,4 miljarder euro), vilket är en ökning med 30,8 procent jämfört med 2015. Den positiva resultatutvecklingen i divisionen beror främst på tillväxt inom e-handel och paketverksamheterna, höjda porton och en disciplinerad kostnadsstyrning.
Deutsche Post DHL:s division Global Forwarding, Freight, redovisar en omsättning för 2016 på motsvarande cirka 139 miljarder kronor (13,7 miljarder euro), vilket är en minskning med 7,7 procent jämfört med 2015. Divisionens EBIT-resultat förbättrades däremot, från en förlust för 2015 på motsvarande cirka –1,8 miljarder kronor (-181 miljoner euro) 2015 till ett positivt resultat på motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor (287 miljoner euro) 2016.
Deutsche Post DHL förklarar omsättningsminskningen i denna division bland annat med låga fraktrater inom flyg- och sjöfrakter. Detta är även något som andra globala flyg- och sjöspeditörer fick erfara under 2016, bland andra Kuehne + Nagel och Panalpina.
Tyska postens expressdivision – DHL Express – redovisade en omsättning för 2016 på motsvarande cirka 142 miljarder kronor (14,0 miljarder euro), vilket är en ökning med 2,7 procent jämfört med 2015. Den positiva utvecklingen för DHL Express beror främst på fin utveckling när det gäller tidsbestämda internationella leveranser. DHL Express redovisade ett EBIT-resultat för 2016 på motsvarande cirka 15,2 miljarder kronor (1,5 miljarder euro), vilket är en förbättring med 11,3 procent jämfört med 2015.
– 2016 var ett mycket framgångsrikt år för oss, säger Frank Appel, vd och koncernchef i Deutsche Post DHL. Bolaget har aldrig tidigare uppnått högre intjäning i sin nuvarande struktur. Vi genomförde rejäla investeringar i alla fyra divisioner och gjorde starka framsteg i implementeringen av vår Strategy 2020. Vi står väl rusade för att även fortsättningsvis kunna uppnå lönsam tillväxt. Koncernen förutspår ytterligare förbättringar i intjäning för 2017.

ANNONS:
ANNONS:
ANNONS:

MENTOR NYHETSBREV

Vill du ha Mentornewsroom nyhetsbrev - fyll i din e-postadress nedan
Huvudkontoret: Tryffelslingan 10,181 72 Lidingö Box 72001, Tel 08-670 41 00. Hitta hit!

© MENTOR COMMUNICATIONS AB 2013